Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας «Κωνσταντίνος Κούμας»

Ms. 5753

1271927292?profile=RESIZE_1024x1024

Year cycle of koinonika by Daniel the Protopsaltes (fol. 250v)

1780–1820 • The Bible of Constantinopolitan hyphos (Petros' exegetic notation) Ἀνθολογία περιἐχουσα κατὰ τάξιν συλλογὴν τινὰ μαθημάτων τῆς μουσικῆς τῶν παρὰ διαφόρων νέων ποητῶν συντεθέντων ὁμοῦ καὶ ἄλλια τούτων ἐξηγήσεις ἐκ τῶν παλαιῶν ψαλλεται οὖν τὸ παρὸν εἰς τὰς ἀγρυπνίας συνετέθη δὲ παρὰ τοῦ λαμπαδαρίου τῆς τοῦ Χριστοῦ μεγάλης ἐκκλησίας κυρίου πέτρου τοῦ πελοποννησίου

Anthology with Makarismoi (ff. 1r-10v), Kekragaria by Panagiotes the New Chrysaphes (ff. 11r-27r), Φῶς ἱλαρὸν δ᾽ (ff. 27v-28r), Anthology of Orthros (ff. 28v-150r), Funeral rites (ff. 150v-155r), Anthology of the Liturgies (starts with despotika ff. 155r-308v), Mathematarion with Christmas, Theotokia, St Nicholas and Akathistos hymnos (ff. 309r-332r), Heirmologion kalophonikon (ff. 332v-365r) and Heirmologion of the Katavasiai (ff. 375r-416r).

********************************************************************************************************************

Please type the number of the codex "5753" in the search mask to choose the right reproduction!

The whole manuscript can be downloaded as pdf-file:

1271927621?profile=original

You need to be a member of Musicologie Médiévale to add comments!

Join Musicologie Médiévale

Replies

  • The access to this resource was vandalised—for reasons which are not declared in public.

This reply was deleted.