Revista Catalana de Teologia

Revista Catalana de Teologia

 

Liste des articles de la « Revista Catalana de Teologia » traitant de liturgie

 

1976 Vol.: 1 Núm.: 2

L'Antifoner de missa de l'església de Sant Pere d'Àger. M. 1147 de la Biblioteca de Catalunya a Barcelona. (p. 427-452) Joan Bellavista

 

1977 Vol.: 2 Núm.: 1

L'Antifoner de Missa de l'Església de Sant Pere d'Àger: El Santoral. M. 1147 de la Biblioteca de Catalunya a Barcelona. (p. 189-232) Joan Bellavista

 

1977 Vol.: 2 Núm.: 2

El fragment del "Liber Psalmorum" hispànic. Vic, Mus. Epis., MS. 259. Miquel dels Sants Gros i Pujol

 

1978 Vol.: 3 Núm.: 2

Dos calendarios de Barcelona (siglos X y XIV) (p. 313-325) José Janini

Les fonts manuscrites de l'ofici i de la Missa de Sant Pere i Sant Pau en l'edició del Cardenal Cisneros (p. 327-351) Miquel dels Sants Gros i Pujol

 

1981 Vol.: 6 Núm.: 1

La litúrgia a Catalunya en els segles de la transició de l'Alta a la Baixa Edat Mitjana (p. 127-156) Joan Bellavista

Fuentes visigodas de una misa votiva del Vic 104 (p. 157-160) José Janini

Santoral del calendario del s. XIII contenido en el Liber Regius del Museo Episcopal de Vic (p. 161-174) José Martínez Gázquez

El Cant de la Sibil·la a la Catedral de Barcelona (Edició de textos i estudi de la segona època de la representació: ss. XV-XVI) (p. 175-208) Josep Baucells i Reig

 

1982 Vol.: 7 Núm.: 1-2

Les vespres del Divendres Sant en la Tradició Litúrgica de Jerusalem i de Constantinoble (p. 187-234) Sebastià Janeras

Les livres liturgiques du diocèse d'Elne (p. 279-302) Robert Amiet

 

1983 Vol.: 8 Núm.: 2

Fragments de manuscrits litúrgics del Monestir de Sant Pere de les Puel·les, de Barcelona (p. 397-402) Joan Bellavista

Notes sobre les oracions "Post Nomina recitata" i "Collectio sequitur" del Sacramentari gal·licà München CLM 14429 (p. 103-115) Miquel dels Sants Gros i Pujol

 

1985 Vol.: 10 Núm.: 1

Interpretació de quatre passatges de l'Itinerarium Egeriae (X 7, XXXVII 1, XLVI 1 i XXIV 5) (p. 53-66) Sebastià Janeras

 

1985 Vol.: 10 Núm.: 2

Notes sobre les dues col·lectes "Post secreta" del Sacramentari gal·licà München CLM 14429 (p. 369-376) Miquel dels Sants Gros i Pujol

Letanías mayores del s. XI (Barcelona, Archivo de la Catedral, MS. 145) (p. 377-382) José Janini

 

1986 Vol.: 11 Núm.: 1

La Setmana Santa en el Sacramentari de Sant Cugat del Vallès (Barcelona, Arxiu de la corona d'Araqó, MS. Sant Cugat 47) (p. 105-117) Joan Bellavista

 

1987 Vol.: 12 Núm.: 1

Els més antics testimonis de l'ús dels tropus i de les proses a Catalunya (p. 117-123) Miquel dels Sants Gros i Pujol

 

1988 Vol.: 13 Núm.: 2

El "qui pridie" del Sacramentari gal·licà München CLM 14429 (p. 371-385) Miquel dels Sants Gros i Pujol

 

1989 Vol.: 14 In medio ecclesiae. Miscel·lània en homenatge al prof. Dr. Isidre Gomà i Civit

El formulari de la Missa de Nadal en la litúrgia hispànica (p. 409-431) Gabriel Ramis i Miquel

L'ús del Saltiri en la litúrgia cristiana (p. 433-440) Pere Farnés

El leccionari de la Missa en el Sacramentari de Barcelona. MS. Vat., Lat. 3542, de la Biblioteca Apostòlica Vaticana (p. 453-466) Joan Bellavista

Les benaurances en l'"Ordo Lectionum Missae" (p. 467-477) Pere Tena

La pregària litúrgica com a resposta a la Paraula de Déu: Un exemple de l'antiga litúrgia hispànica (p. 479-484) Joan Llopis

 

1992 Vol.: 17 Núm.: 1 i 2

Libri penitencialis fragmenta saeculi XI (Bibl. Univ. Barcelona, Ms. 228, ff.120r-125r) (p. 201-214) Josefina Mateu Ibars

 

1993 Vol.: 18 Núm.: 1 i 2

Pasqua-Temps de durant l'any-Advent en el Sacramentari de Sant Cugat del Vallès, (Barcelona, Arxiu de la corona d'Aragó, MS. Sant Cugat 47. Edició i estudi) (p. 119-150) Joan Bellavista

Iglesia particular, vida litúrgica y religiosidad popular (p. 235-238) Luis Maldonado

 

1996 Vol.: 21 Núm.: 1

El Santoral en el Sacramentari de Sant Cugat del Vallès. Barcelona, Arxiu de la Corona d'Aragó, Ms. Sant Cugat 47. Edició i estudi (p. 117-208) Joan Bellavista

 

1999 Vol.: 24 Núm.: 2

Litúrgia i legislació conciliar en la Hispània Visigoda (p. 307-319) Miquel dels Sants Gros i Pujol

 

2001 Vol.: 26 Núm.: 2

L'Ambrosiàster, autor d'un text litúrgic. Una nova hipòtesi de treball (p. 267-273) Miquel dels Sants Gros i Pujol

 

2004 Vol.: 29 Núm.: 1

L'antic "Ordo Nubentium" gal·licà i les seves adaptacions romano-franques d'època carolíngia (p. 75-88) Miquel dels Sants Gros i Pujol

 

2006 Vol.: 31 Núm.: 2

El "Libellus Paschae" de Priscil·lià d'Àvila dedicat a Amància (p. 337-346) Miquel dels Sants Gros i Pujol

 

2007 Vol.: 32 Núm.: 2

L'inventari de l'antiga biblioteca de la catedral de Roda d'Isàvena (p. 339-356) Miquel dels Sants Gros i Pujol

 

2009 Vol.: 34 Núm.: 1

El "Liber Ymnorum" d'Aurelius Prudentius (p. 189-205) Miquel dels Sants Gros i Pujol

 

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Musicologie Médiévale to add comments!

Join Musicologie Médiévale

Partnership

and your logo here...

 We need other partners !

 ----------------------------------

Soutenir et adhérer à l'Association Musicologie Médiévale !

Support and join The Musicologie Médiévale Association!

 
for
MM & MMMO