Въпреки, че е пренебрегвано при предишни проучвания разположението на халките на тавана в Света София разкри значителна информация за литургията на Великата църква.
През 1979 г. публикувах статия в Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik на тема: Музикалното "оформяне" на церемонията на Великия вход  през 12-ти век, в съответствие с литургията в Света София   Воден от рубриките в музикалните ръкописи, обикновено непознати за повечето литургисти, аз твърдях, че Великият вход в началото на Литургията започва в църквата отляво на олтара. Църковната екипировка за шествието се донасяше от skeuophylakion (стая за съхранение на одежди, свещени съсъди, книги, която се е намира вътре в църквата бел. прев.) до това място и шествието продължаваше до центъра на левия коридор, където то завиваше в наоса.
 
В своите публикации Матюс и Taft смятат напротив, че церемонията започва в skeuophylakion в североизточния ъгъл на църквата Света София и си проправя път покрай стената на църквата до една врата в източната стена.Обратно на твърдението на Taft, че "там е нямало каквито и да е помощни помещения" пръстените на тавана по този коридор са основен компонент на моята теза. Снимка на един от пръстените на тавана е включена като илюстрация.
hc0E8bDojGdbBmBt1e-S_sPhmBW-ccxTlD1E1OIQXgzmvT-oa4sCakvYlhImsv9NAKoA8XGQ4O-9fAzym2aY5NUK9cxk05v92wPZMEFFeDWopzg0CywGTm4oahhNfvw=s0-d-e1-ft#%3Ca%20rel%3Dnofollow%20href=https://html2-f.scribdassets.com/72n04xuv284ytdhi/images/4-4e01592b43.jpg" />
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Musicologie Médiévale to add comments!

Join Musicologie Médiévale

Comments

 • Very interesting!

  I found the whole article here:

  https://www.academia.edu/20172408/

  When I was there in summer, I took these photos of the ambo outside, where is the Café (a reconstruction in cement based on some marble fragments):

  9126770656?profile=original

  9126770681?profile=original9126770476?profile=originalI wonder: What was the age of these fragments? According to your findings was it that small?

This reply was deleted.

Partnership

and your logo here...

 We need other partners !

 ----------------------------------

Soutenir et adhérer à l'Association Musicologie Médiévale !

Support and join The Musicologie Médiévale Association!

 
for
MM & MMMO